Citroën

AC4F
1929

(druk op F11 voor een groter leesoppervlak)

Mijn laatste aanwinst is deze Citroen AC4F uit 1929. Naast de Traction Avant heb ik altijd de wens gehad om een vóór-'34-er te restaureren. Een vóór-'34-er, omdat in de wereld van Citroen er een tijd was vóór de Traction Avant en de tijd ván de Traction...... (die in 1934 op de markt kwam).

Ik heb even getwijfeld of zo'n auto uit de twintiger jaren een Renault zou worden (bv een NN) of een Citroen B- of C-serie

Andre wint van Louis. De oudste liefde overwint. De Citroen AC4 is min of meer ontstaan uit de B14. De carrosserie heeft er veel van weg. Oorzaak was het nog niet afgeschreven zijn van de mallen. Technisch veranderde er wel het nodige. Een nieuwe motor, een betere versnellingsbak en betere remmen. Ook het model oogde moderner. De carrosserie is custom-made, gemaakt in 1929 voor een Brusselse opdrachtgever aan de quai de charbonnière. De motor is van een latere versie uit 1931 (C4F). 

 

Op deze site kun je zien hoe het haar de komende tijd zal vergaan.....

Jeroen Berntsen  email:j.berntsen@quaidejavel.nl

Ma dernière aquisition est le AC4 de 1929. A côté de ma Traction il y a toujours mon desir d'avoir un Citroen avant 1934 parce que dans le monde de Citroen il y a un temps avant la Traction et un temps de la Traction......(fabriqué après 1934).

 

J'ai hesisté entre une Renault (par exemple une NN) ou une Citroen serie B ou C. André a gagné de Louis. La vieile amour a vaincru. La Citroen AC4 est se produit moin ou plus de la B14. Le carosserie est trés pareil mais le technique est nouveau. Nouvelle moteur, bôite de vitesses  et des freins meilleurs. La modelle est plus moderne. Ma AC4 est fabriqué par un habitant de Bruxelles: custom-made. Le moteur est d'une version de 1931.